Roczna deklaracja podatkowa PIT 2017

przez | 6 października 2022
Czas, forma a także czas składania oświadczenia podatkowego mogą być problemem podatnika. Powinniśmy więc wiedzieć, czy małe dochody oraz zarobki również zmuszają do rozrachunku rocznego? Do kiedy trzeba dostarczyć roczny PIT 2017? Problemem może być również wybór formy – czyli czy musimy deklarację złożyć papierowo, wyekspediować pocztą czy też może elektronicznie.

Czy muszę złożyć deklarację podatkową, jeśli zarabiałem mało? Deklarację roczną złożyć muszą wszystkie osoby, jakie w konkretnym roku pozyskiwały jakiekolwiek dochody.
Jeżeli podatnik nie otrzymał ani grosza dochodu – deklaracji nie składa. Nie składa jej także, jeżeli w latach wcześniejszych dochód uzyskiwał, a w roku 2017 taki przychód nie wystąpił. Gdy podatnik w konkretnym roku uzyskał stratę, to powinien złożyć zeznanie skarbowe. Zadaniem podatnika będzie wykazanie przychodów z konkretnego roku, a uprawnieniem – wykazanie kosztów otrzymania albo straty z lat poprzednich. Deklaracja ze stratą może się okazać przydatna w kolejnych latach – strata może być odliczana od przychodu w następnych latach podatkowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij .
Obliczanie podatku

Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli podatnik otrzymał dochody równe wydatkom, powinien on dostarczyć deklarację roczną. Nie ma znaczenia kwota (zobacz darowizna bez podatku) dochodu, lecz sam fakt ich uzyskiwania. Jeżeli podatnik zarobił mniej niż wynosi wartość tzw. kwoty wolnej od podatku – a więc mniej aniżeli 3091 – powinien złożyć deklarację. W takowym przypadku podatek wyniesie zero . O ile podatnik uzyskiwał wyłącznie kwoty zwolnione z opodatkowania – oświadczeń nie składa. Jeśli z kolei pozyskiwał on przychody opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania czy też nie podlegające w ogóle podatkowi – w zeznaniu rocznym deklaruje on jedynie dochody opodatkowane, niezwolnione; intrat zwolnionych a także nieopodatkowanych w deklarację takową nie wpisuje.
Jeśli podatnik uzyskuje dochody z zagranicy i w Polsce nie uzyskuje innych przychodów, to deklarację wypełni wyłącznie, jeśli umowa międzynarodowa nakazuje mu zastosować do jego przychodów strategię proporcjonalnego odliczenia.

O ile podatnik nie pozyskiwał przychodów na obszarze kraju natomiast umowa międzynarodowa wskazywała na strategię zwolnienia z progresją – podatnik deklaracji nie składa (cała suma jest bowiem zwolniona z opodatkowania). Jeżeli jednak podatnik oprócz przychodów zagranicznych osiąga również w kraju przychody podlegające opodatkowaniu, to rozliczenie PIT 2017 musimy złożyć. Więcej porad znajdziesz na stronie .