Na czym tak naprawdę polega elektroniczny obieg dokumentów w biurze?

przez | 26 maja 2022
Wiele firm, poza kłopotami ze swoją bieżącą działalnością, w trakcie której muszą wydajnie pracować i ciągle walczyć o klienta, ma różnego typu trudności związane z obowiązkami narzuconymi przez różne urzędy. Na szczęście pojawia się coraz więcej nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym można przyśpieszyć pewne procesy, co umożliwia maksymalną oszczędność czasu i sprawny obieg dokumentów. Warto mieć także na uwadze fakt, że firmy są zobligowane do magazynowania wielu dokumentów, (które mogą być weryfikowane przez wyznaczone urzędy), co niejednokrotnie sprawia narastające trudności m.in. z archiwizacją dokumentacji.

dokumentacja elektroniczna

Autor: La Manade
Źródło: http://www.flickr.com
Ze wsparciem przychodzą specjalne systemy, takie jak elektroniczny obieg faktur, dzięki którym każda firma może przyśpieszyć prace ile zarabia kierowca tira związane z dokumentami i wyznaczyć więcej czasu na zarobkowe działania. W dodatku takie rozwiązanie ułatwia składowanie dokumentów.

Jedną z najczęściej podnoszonych zalet opisywanego rozwiązania jest to, że obiecuje ono różne oszczędności: najbardziej odczuwalna z nich to oszczędność powierzchni, ponieważ firma nie musi posiadać odpowiedniego pomieszczenia na przechowywanie dokumentacji. Kolejną ważną zaletą jest poważna redukcja kosztów, która wymaga dłuższego omówienia. Elektroniczne dokumenty, a zwłaszcza faktury, rozsyłane w tradycyjny sposób (a więc np. pocztą), powodowały bowiem zawsze dosyć spore koszty – wystarczy przypomnieć, że w firmach, które zaczęły stosować elektroniczny obieg faktur w biurze, koszt tego rozwiązania umożliwił niemal 80% redukcję budżetu, dotychczas przeznaczanego na wysyłki.

Kiedy weźmiemy pod uwagę również, że oszczędność dotyczy też papieru czy wykorzystania drukarek, jak również czasu, którego wymagało częste drukowanie faktur, okazuje się, że taki nowoczesny obrót dokumentacją jest niesamowicie wartościowym rozwiązaniem. Do niedawna większość klientów wybierała otrzymywanie dokumentów w wersji papierowej, jednak wraz z coraz szybszym rozwojem informatyzacji kraju oraz z faktem, że firmy nagradzają rozmaitymi bonusami za korzystanie z cyfrowych faktur, nowe rozwiązanie zyskało coraz więcej zwolenników.

Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów każda firma może łatwo zaoszczędzić fundusze i czas, poza tym jest to narzędzie ekologiczne i wyraźnie szybsze, niż tradycyjna poczta.