Zgodnie z jakimi zasadami powinno odbywać się zbieranie danych osobowych?

przez | 5 kwietnia 2022
Każda osoba, która gromadzi dane osobowe oraz przetwarza je, powinna legitymować się jedną z podstaw prawnych, która legitymuje tego typu proces. Poza tym wobec tych osób, których dane tyczą się, musi być spełniony informacyjny obowiązek.
Jeżeli mamy w planach zbieranie danych osobowych, to zanim rozpoczniemy proces przetwarzania ich, powinniśmy zadbać o wdrożenie rozwiązań, które legitymują nadchodzący proces przerobu takich danych.

Konieczne jest posiadanie podstawy prawnej, która jest określona w artykule 23 ustawy o ochronie danych osobowych do ich przerobu. Administrator danych osobowych poza tym musi wykonać obowiązek informacyjny, a przerabianie tych danych powinno się odbywać w zgodzie z regułą adekwatności, celowości, czasowości, rzetelności i bezpieczeństwa. Czasami konieczne jest zgłoszenie zbioru danych osobowych do zarejestrowania w GIODO.

Interesują Cię przeróżnego typu inne wiadomości (https://www.copyekspert.pl/kopiarki-poleasingowe)? Fantastycznie, ponieważ masz możliwość wejść na nową stronę i tam wgryźć się w precyzyjne posty.

Zasada adekwatności zakłada, że osobowe dane powinny być to dane niezbędne do zrealizowania celu, do jakiego zostały zebrane. Większy zasięg danych osobowych może w większym stopniu precyzyjnie i efektywnie opisać osobę fizyczną, lecz to przekłada się na bardziej znaczącą wartość takich danych.

zbieranie danych osobowych

Autor: Bill Abbott
Źródło: http://www.flickr.com
dziecko

Autor: Alexander Lyubavin
Źródło: http://www.flickr.com
fotos - firma

Autor: Creative Commons Uruguay
Źródło: http://www.flickr.com
Zbierane dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z celem, do którego zostały zebrane. Bardzo wielokrotnym naruszeniem reguły celowości jest wykorzystywanie ujawnionych w CEIDG danych w formie elektronicznej poczty osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą oraz przesyłania do niej ofert marketingowych. Zasada czasowości związana jest z formułą celowości i zakłada ona, że dane powinny przetwarzane być tak długo, jak długo istnieje zamiar, do którego są one uzyskiwane.

Zbieranie danych osobowych w sytuacji, kiedy zamiar przerobu ich już został zrealizowany, będzie niezgodne z prawem. Przed rozpoczęciem zbierania danych osobowych warto jest ustalić czas po którym te dane zostaną usunięte. Zebrane dane osobowe przez administratora muszą być prawidłowe merytorycznie.