Kto będzie regulował jutro nasze emerytury?

przez | 10 marca 2022
Od 1 kwietnia 2014 r. można decydować gdzie mają być gromadzone nasze wkłady emerytalne. Do wyboru mamy dwie możliwości ZUS lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych+Otwarty Fundusz Emerytalny. Co wybrać ZUS czy OFE i czy ta decyzja w ogóle będzie mieć jakiekolwiek znaczenie dla naszego świadczenia emerytalnego?

link

Autor: Digital Internet
Źródło: http://www.flickr.com

Warto zauważyć, że łącznie składka emerytalna to 19,52 proc. wynagrodzenia brutto. Z tego 12,22 pkt procentowych trafiało, trafia i będzie trafiać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach obowiązkowego I filaru systemu emerytalnego. Nas ciekawi pozostałe 7,3 pkt procentowych. Ale powracając do pytania, co wybrać ZUS czy OFE ? Wygląda na to, że najprawdopodobniej, decyzja nie będzie miała większego znaczenia na wielkość emerytury.

W konsekwencji pieniądze z OFE zostaną przesłane do ZUS-u. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bowiem nasze składki, przez ostatnią dekadę do chwili osiągnięcia wieku emerytalnego, mają być powoli przenoszone, ponieważ w ostateczności to Zakład Usług Społecznych będzie płacił nasze emerytury.

Przy OFE warto jednak zostać choćby dla zróżnicowania emerytalnych oszczędności. Warto mieć na względzie, że realne środki finansowe są inwestowane w rzeczywiste aktywa, jak np. papiery wartościowe przedsiębiorstw. Tymczasem pieniądze przesyłane do ZUS-u są wydawane na wypłaty rent, emerytur i innych świadczeń regulowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może zbyć akcji firm, które zakupił w naszym imieniu i w ten sposób zdobyć pieniądze na wypłatę naszej emerytury, bo nie posiada takich aktywów.

Jeśli omawiany wątek Cię zaciekawił, to odsyłam do tej strony (https://adwokatzarnowski.pl/adwokat-lublin/), ponieważ znajdziesz w tamtym miejscu jeszcze więcej danych, które z pewnością Cię zainteresują.

ZUS nie lokuje kapitału w polskie spółki, dając im środki finansowe na rozwój i uruchamianie miejsc pracy. To Otwarte Fundusze Emerytalne pełnią funkcję takiego przekaźnika, czyli udzielają pomocy w redystrybucji kapitału, która wzmaga rozwój gospodarczy państwa.

kobiety

Autor: Alex E. Proimos
Źródło: http://www.flickr.com

Powodują, że nasze odłożone środki pieniężne na emeryturę będą służyły, zgodnie ze starą biznesową formułą, że pieniądz robi pieniądz. Każdy stojący przed podjęciem decyzji, czy zostać przy Otwartym Funduszu Emerytalnym, czy kierować pełną składkę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powinien zadać sobie jedno pytanie: kto owocniej wykorzysta środki pieniężne, które odejmowane są z naszych pensji – ZUS czy polscy przedsiębiorcy?