Dotacje na rozwinięcie swojej działalności

przez | 3 marca 2022
Wiele osób ma podobny problem – mają pomysł na biznes, jednak nie mają wystarczającą ilością środków na rozpoczęcie działalności. Skąd pozyskać środki na własną firmę?

Dotacje dla nowych firm to droga z przeznaczeniem dla tych, którzy noszą się z zamiarem by powołać do życia własną firmę lub zadbać o rozwój już funkcjonującej już firmy, jednak nie posiadają wystarczająco dużo własnych środków.

negocjacje biznesowe

Autor: Kat Veilux
Źródło: http://www.flickr.com
Przy finansowym wsparciu ze źródeł zewnętrznych o wiele sprawniej jest zrealizować przedsiębiorcom swój plan. Korzystanie z pomocy oferowanej przez fundusze unijne czy urzędy pracy niewątpliwie znacznie wpływa na rozwój firmy a także poprawę jej postrzegania na rynku. Wychodząc z założenia, że chociaż część tych osób utrzyma się przez dłuższy czas na rynku – istnieją szanse, że będą się rozwijać i pozyskiwać dalszych pracowników. Udzielając więc dotacji, Urząd Pracy w pewien sposób dostarcza powiatowi nowych pracodawców, którzy mogą następnie tworzyć nowe miejsca pracy dla niepracujących.

Gdy mowa o funduszach pochodzących z Unii Europejskiej, jak na przykład dotacje dla nowych firm, należy mieć na uwadze, iż pomyślna decyzja odnośnie dotacji nie upoważnia nas do zaniechania wypełniania obowiązków nałożonych przez instytucję dofinansowującą. Główny, to obowiązek utrzymania działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, a w razie niedotrzymania zobowiązania – dokonania zwrotu otrzymanych pieniędzy razem z odsetkami.

Prowadzenie firmy jest relatywnie proste, kiedy na bieżąco przychody pokrywają bieżące wydatki. To jednak sytuacja wymarzona, która w realnym świecie nie zawsze ma miejsce. Trudno wówczas zaradzić tej sytuacji bez systemu wsparcia – banku, który może zagwarantować płynność finansową.

Kiedy zobowiązań w firmie jest sporo, raty kredytu przekraczają comiesięczne zyski, nietrudno wpaść w spiralę zadłużenia. W takich chwilach warto skorzystać z ofert banku i konsolidować zobowiązania. Przed podjęciem decyzji o kredycie konsolidacyjnym należy jednak rozważyć indywidualne możliwości firmy i być świadomym przyszłych zobowiązań.

Uważasz, że niniejszy wpis jest interesujący? Kliknij dodatkowo ten ważny tekst (https://komornik-warszawa-mokotow.com/) – to niezwykle cenne źródło informacji na taki temat.

Jeżeli ma to nam pomóc w spłacie zadłużenia, a miesięczna rata nie przekroczy sumy pozostałych kredytów – konsolidacja jest korzystnym rozwiązaniem.