Jakie są zadania pracownika zatrudnionego na etacie administratora systemu Linux?

przez | 23 lutego 2022
Osoba zajmująca się profesjonalnie administrowaniem systemem Linux ma za zadanie odpowiadać za sprawne działanie tego systemu operacyjnego, a również za cykliczną konserwację i wprowadzanie różnorodnego typu zabezpieczeń technicznych w firmie.
Bardzo istotna w tym zawodzie jest chęć stałego podnoszenia umiejętności, poznawania nowych technologii.

Niezwykle użyteczne okażą się też tego typu cechy jak sumienność, analityczne myślenie, umiejętność pracy pod presją czasu, czy umiejętność pracy grupowej. Pracownik działający na etacie administrator Linux specjalizuje się m.in.

Pragniesz dowiedzieć się większą ilość informacji na ten temat? Jeśli tak, to kliknij tu oraz zdobądź pomocne szczegóły – z pewnością ono również okaże się według Ciebie pasjonujące!

w utrzymywaniu i zarządzaniu serwerownią, infrastrukturą opartą o Linux, zarządzaniem infrastrukturą sieciową, rozwiązywaniem różnorodnego rodzaju kłopotów w odniesieniu do systemu, wsparciem technicznym użytkowników, instalacją, konfigurowaniem, czy utrzymywaniem scentralizowanych systemów, gwarantuje im aktualną dokumentację techniczną lub też współpracuje z działem programistów lub webdeweloperami. Administrator Linux zachowuje ponadto dostępność, funkcjonalność i stabilność systemów firmy.

administrator linux

Autor: C25 VIỆT NAM
Źródło: http://www.flickr.com
koszty

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli chodzi o wymagania, to od osoby starającej się o pracę na stanowisku administratora Linux, wymaga się ukończonych studiów informatycznych albo technicznych, dobrej znajomości j. angielskiego na poziomie przynajmniej komunikatywnym, specjalistycznej znajomości Linuxa – posiadanie właściwych uprawnień z takiego zakresu jest wielkim walorem.

Taki kandydat powinien również znać zagadnienia związane z sieciami opartymi o TCP-IP, języki skryptowe (PHP czy Python), powinien znać serwery baz danych (dla przykładu Oracle, SQL, LDAP), musi znać także oprogramowanie Apache2 ING i Nginx, natomiast bardzo przydatne może okazać się również doświadczenie w technice oraz usługach SMTP, LVM, SSL czy znajomość co najmniej jednej z technologii systemów wirtualizacji.