Coraz większe znaczenie przykłada się do gospodarowania zasobami ludzkimi. Co to właściwie jest?

przez | 13 stycznia 2022
Systemy umożliwiające zarządzanie zasobami ludzkimi (z angielskiego Human Resources Management) posiada zestaw aplikacji które mogą posłużyć menadżerom do zrealizowania zadań które wiążą się z personelem. W aktualnym świecie wartość przedsiębiorstwa będą stawiać zasoby ludzkie (ZL).

human resources

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com
Są one znacznym kapitałem, w którego inwestycja może zagwarantować wiele zdobyczy. Zwracając uwagę na tego typu podejście krok po kroku rozwinęła się polityka rozporządzania zasobami ludzkimi (ZZL), która zakłada cele, metody oraz cele, jakie powinny spełniać doskonale prosperujące firmy.

W literaturze używane jest również pojęcie „zarządzanie kadrami”, pod którym możemy rozumieć zbiór działań (decyzji) które wiążą się z ludźmi, kierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb (rozwój) zatrudnionych. Epicentrum zainteresowania funkcji personalnej w tym ujęciu są ludzie jako podmioty sprawcze w dążeniu do celów indywidualnych i związanych z organizacją, a więc pracownicy pod względem ilości i jakości, ich zaangażowanie w działalność organizacji, osiągane wyniki a także uwarunkowania tych zmiennych.

Innym znanym terminem jest „gospodarowanie zasobami ludzkimi”, które można definiować jako działanie organizacji zrobione na przyciągnięcie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej.

firma

Autor: Martin Lang
Źródło: http://www.flickr.com
Systemami wspomagającymi zarządzanie zasobami ludzkimi są przykładowo systemy zarządzania wypłatami a także związane z nimi systemy zarządzania rezultatami pracowników (EPM), są kluczowymi komponentami szerokiego spektrum aplikacji zarządzania kompetencjami.

Gdy uznasz, że warto poznać większą ilość danych związanych z prezentowaną tu tematyką, zerknij na źródło (https://www.youtube.com/watch?v=XhIQa7GQUmI) – tam odnajdziesz podobne zagadnienia.

Wymienione aplikacje są wykorzystywane przez specjalistów działu hrm, przy ocenie wyników pracowników oraz ulepszaniu wykorzystywania kompetencji. Systemy kierowania wypłatami gwarantują modelowanie wynagradzania zatrudnionych razem z ich kompetencjami i wynikami; są również wykorzystywane jako narzędzie strategiczne dla utrzymywania ważnych dla firmy kompetencji.

Systemy sterowania programami motywującymi, określane tez jako systemy zarządzania przychodami działu sprzedaży, są wykorzystywane przez kierownictwo działu sprzedaży do zarządzania i przepowiadania środków przeznaczonych na prowizje i inne motywatory oraz do harmonizowania strategii typu „zapłata za pracę” z punktami w korporacji.