Nadzorowanie rachunków, udzielanie pożyczek

przez | 2 grudnia 2021
Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie rozpoczął własną aktywność w 1945r. zastępując wcześniejszy Bank Polski Spółka Akcyjna. Jest to organizacja publiczna odpowiadająca za funkcjonowanie banków w Polsce. Działalnością NBP zarządza prezes, aktualnie jest to Marek Belka.

Pieniądze, nominał polski

Autor: kstudenta
Źródło: http://www.sxc.hu
Bankowość w Polsce to niezwykle rozległe pojęcie, zajmuje się m.in. odpowiednim funkcjonowaniem systemu bankowego, operacji bankowych i zawiadywaniem ryzykiem bankowym. System bankowy to ogół placówek bankowych i finansowych oraz przepisów charakteryzujących ich wzajemne stosunki i związki z otoczeniem.

Istotą organizmu bankowego jest bank centralny realizujący cztery kluczowe funkcje: jest bankiem emisyjnym tzn. jedynym, który ma prawo do puszczania w obieg waluty, sprawuje nadzór nad bankami komercyjnymi. Jest bankiem państwa, gdyż jednoczy przychody i prowadzi wydatki budżetu kraju, udziela rządowi kredytów na opłacenie niedoboru budżetowego i na koniec reguluje ilość pieniądza w obiegu, trzymając ją na pułapie dostosowanym do bieżących wymogów ekonomii. Określa warunki kredytowania oraz reguluje wartość waluty. Najbardziej rozpowszechnioną postacią instytucji bankowej są banki handlowe, które w oparciu o przyjęte lokaty oraz pieniądze z banku centralnego użyczają pożyczek. Prowadzą bilanse bieżące firm, indywidualnych klientów i instytucji, przyjmują depozyty terminowe, udzielają pożyczek. Oprócz tego finansują zakupy na raty, prowadzą skup i sprzedają walutę.

Jednostki handlowe mogą być własnością społeczną, lecz zwykle są spółkami (zobacz kalkulator wynagrodzeń brutto) akcyjnymi. Banki specjalne opłacają wykonywanie specjalnych spraw, wymagających szczególnego rodzaju profesjonalnej obsługi bankowej. Możemy do nich zaliczyć np.: banki obsługujące handel ogólnoświatowy, banki hipoteczne, udzielające pożyczek pod zastaw majątków. Inne to banki kredytu długofalowego, które gromadzą kapitał przez wydanie papierów wartościowych, wpłaty wieloletnie i udzielają długookresowych pożyczek na opłacanie gospodarstw rolnych, inwestycji budowlanych. Kasy oszczędnościowe to organizacje finansowe, które gromadzą oszczędności od ludności i udzielają kredytów na cele konsumpcyjne. Bankowość to również tematy powiązane z funkcjonowaniem czynności bankowych, zarządzania ryzykiem bankowym.