Kto będzie regulował jutro nasze emerytury?

przez | 17 sierpnia 2021
Od 1 kwietnia 2014 r. można decydować gdzie mają być gromadzone nasze wkłady emerytalne. Do wyboru mamy dwie możliwości ZUS lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych+Otwarty Fundusz Emerytalny. Co wybrać ZUS czy OFE i czy ta decyzja w ogóle będzie mieć jakiekolwiek znaczenie dla naszego świadczenia emerytalnego?

link

Autor: Digital Internet
Źródło: http://www.flickr.com

Warto zauważyć, że łącznie składka emerytalna to 19,52 proc. wynagrodzenia brutto. Z tego 12,22 pkt procentowych trafiało, trafia i będzie trafiać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach obowiązkowego I filaru systemu emerytalnego. Nas ciekawi pozostałe 7,3 pkt procentowych. Ale powracając do pytania, co wybrać ZUS czy OFE ? Wygląda na to, że najprawdopodobniej, decyzja nie będzie miała większego znaczenia na wielkość emerytury.

W konsekwencji pieniądze z OFE zostaną przesłane do ZUS-u. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bowiem nasze składki, przez ostatnią dekadę do chwili osiągnięcia wieku emerytalnego, mają być powoli przenoszone, ponieważ w ostateczności to Zakład Usług Społecznych będzie płacił nasze emerytury.

Przy OFE warto jednak zostać choćby dla zróżnicowania emerytalnych oszczędności. Warto mieć na względzie, że realne środki finansowe są inwestowane w rzeczywiste aktywa, jak np. papiery wartościowe przedsiębiorstw. Tymczasem pieniądze przesyłane do ZUS-u są wydawane na wypłaty rent, emerytur i innych świadczeń regulowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może zbyć akcji firm, które zakupił w naszym imieniu i w ten sposób zdobyć pieniądze na wypłatę naszej emerytury, bo nie posiada takich aktywów. ZUS nie lokuje kapitału w polskie spółki, dając im środki finansowe na rozwój i uruchamianie miejsc pracy. To Otwarte Fundusze Emerytalne pełnią funkcję takiego przekaźnika, czyli udzielają pomocy w redystrybucji kapitału, która wzmaga rozwój gospodarczy państwa.

kobiety

Autor: Alex E. Proimos
Źródło: http://www.flickr.com

Powodują, że nasze odłożone środki pieniężne na emeryturę będą służyły, zgodnie ze starą biznesową formułą, że pieniądz robi pieniądz.

Chcesz przeczytać kolejne bogate w informacje artykuły? Jeżeli tak, to zobacz ofertę na witrynie (www.silesia-fundusz.pl/pozyczka-hipoteczna-dla-firm/), która na pewno posiada wartościowe dane!

Każdy stojący przed podjęciem decyzji, czy zostać przy Otwartym Funduszu Emerytalnym, czy kierować pełną składkę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powinien zadać sobie jedno pytanie: kto owocniej wykorzysta środki pieniężne, które odejmowane są z naszych pensji – ZUS czy polscy przedsiębiorcy?