Czym wyróżniają się fundusze inwestycyjne?

przez | 9 lipca 2021
Fundusze inwestycyjne deklarują w statucie (a nierzadko także w nazwie) w jakie finansowe instrumenty będą inwestować. Wybór tych instrumentów jest bardzo ważny – wpływa na potencjalny zysk, jaki fundusz ma szansę wypracować ale również na ryzyko, jakie wiąże się z inwestycją w konkretny fundusz.
W związku z powyższym przed wyborem konkretnego funduszu inwestor powinien zapoznać się z polityką funduszu – w jakie instrumenty inwestuje, zbadać potencjalny zysk oraz ryzyko, dopasować dla siebie najbardziej właściwy fundusz czy portfel funduszy.

Ogólne kryterium dotyczące zawartości portfela dzieli fundusze inwestycyjne na cztery grupy: pieniężne – fundusze inwestujące głównie w papiery rynku pieniężnego, fundusze dłużne – inwestujące głównie w obligacje, fundusze mieszane – inwestujące w akcje i obligacje, fundusze akcji – przede wszystkim inwestycja w akcje – niezależny doradca finansowy warszawa.
fundusze inwestycyjne dla firm

Autor: Roberto Nieves
Źródło: http://www.flickr.com

Kolejnym ważnym kryterium podziału jest prawne kryterium wynikające z obowiązującej Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Zgodnie z tymi przepisami mamy do czynienia z podziałem funduszy według formy uczestnictwa – fundusze specjalistyczne otwarte, fundusze otwarte i zamknięte. Najbardziej popularne to FIO, czyli otwarte fundusze inwestycyjne (kierowane są praktycznie do każdego inwestora). Inwestor wpłacający pieniądze do tego typu funduszu dostaje tytuł nazywany jednostką uczestnictwa. Aktywa w jakie mogą lokować opisane są w Art. 93 Ustawy. Fundusz otwarty zbywa jednostki uczestnictwa, które stanowią prawo udziału w aktywach w kwocie netto (zobacz kalkulator premii uznaniowej) funduszu oraz dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu – otwarte fundusze inwestycyjne. W praktyce każdy może zostać uczestnikiem funduszu otwartego. Tego typu fundusze mogą być zatem wykorzystywane jako fundusze inwestycyjne dla firm.

Podwyższenie kaPITału przez fundusz inwestycyjny to metoda chętnie wykorzystywana przez przedsiębiorców źródło finansowania – bardziej dostępne aniżeli giełda, zapewniające większe możliwości aniżeli kredyt.