Jak przedstawia się ustalenie właściwego Urzędu Skarbowego

przez | 9 lipca 2021
Zasadniczym zadaniem przedsiębiorcy jest składanie odpowiednich deklaracji podatkowych do właściwego urzędu skarbowego. Istotne jest, aby jeszcze przed rozpoczęciem działalności, podatnik zorientował się jaka jest właściwość miejscowa urzędu skarbowego do jakiego ma obowiązek dostarczać ustalone zeznania.

Podatki

Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com
W przypadku, kiedy przedsiębiorca zmieni miejsce zamieszkania w trakcie roku podatkowego, zmieni się też właściwość urzędu podatkowego. Wtedy trzeba wskazać ją wedle miejsca pobytu w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy rozliczenie zadatków na podatek dochodowy – na czym polega właściwość miejscowa urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy, którzy zapoczątkowują ewidencję za pomocą kasy fiskalnej, mogą skorzystać z ulgi na jej kupno, która wynosi 90% ceny kupna, nie więcej jednak niż 700 zł. Sposób wykorzystania tej ulgi zależy od tego, czy podatnik jest aktywnym podatnikiem VAT, czy też nie.

Ulga na zakup kasy fiskalnej należy się przedsiębiorcy po spełnieniu paru wymogów. Musi on dostarczyć w stosownym urzędzie skarbowym przed czasem zaczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i punkcie ich stosowania, rozpoczęcie ewidencji z przeznaczeniem kas w obligatoryjnym terminie, oraz posiadanie dowodu zapłaty całkowitej należności za kasę rejestrującą. Jeżeli biznesmen jest czynnym podatnikiem VAT, ma prawo potrącić zniżkę na nabycie kasy fiskalnej w zeznaniu VAT-7 za okres, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży na kasie – ulga na zakup kasy fiskalnej – jaka to kwota.

Wolno tego także dokonać w następnych okresach, bowiem przepisy nie określają finalnego czasu, po którym przedsiębiorca traci prawo do zniżki. Faktura VAT jest poświadczeniem potwierdzającym wykonanie sprzedania towaru, czy też wykonania usługi. O tym jak wypisać fakturę vat mówi wnikliwie rozporządzenie o podatku od towarów i usług (więcej o tym, jak wypisać fakturę vat). Faktura wystawiona przez podatnika winna stwierdzać dokonanie sprzedania, datę sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stopę i sumę podatku, wielkość zapłaty, również dane dotyczące podatnika i nabywcy. Faktury, w tym również faktury korygujące, także noty uzupełniające, a także odpisy owych dowodów przedstawiane być muszą w co najmniej dwóch egzemplarzach.