Jakimi sposobami prawidłowo administrować danymi?

przez | 9 lipca 2021
Aktualnie ilość przechowywanych danych jest bardzo wysoka. Posiadamy dane w przeróżnych formatach, technologia z dnia na dzień staje się coraz bardziej popularna, w związku z tym firmy muszą znajdować nowe, jak najlepsze rozwiązania. Takie przedsiębiorstwa, które mogą stworzyć bazę danych niezależnie od ich rodzaju plików, z całą pewnością posiadają przewagę nad konkurencją.Jedną z metod porządkowania danych jest zarządzanie ETL.

oprogramowanie dla firmy

Autor: Kirsty Pitkin
Źródło: http://www.flickr.com

Skrót ten oznacza wyodrębnianie (extract), transformację (transform) oraz ładowanie (load). Metoda ta prowadzona jest w kilku krokach. Początkowo następuje wyodrębnienie danych z ze źródła ich pochodzenia, kolejno są one standaryzowane, tym samym także filtrowane. Ostatnim krokiem jest z kolei zapisanie informacji i umieszczenia ich w zbiorze. Twierdzi się, że najbardziej pracochłonnym procesem jest początkowy etap, gdyż dane (http://www.dcn.pl/s11_standaryzacja_zapisu_danych) nierzadko są pobierane z wielu źródeł, w związku z czym jest to proces sprowadzenia danych do jednego formatu. Drugi krok z kolei polega na opisaniu przepływu danych, wprowadzeniu danych biznesowych, mapowaniu oraz kalkulacji. Nierzadko informacje nie muszą być modyfikowane. Wtedy usuwane są również dane (zobacz administrowanie danymi osobowymi), które powtarzają.

Z kolei wspomniany ostatni etap, to znaczy ładowanie, polega na wgraniu informacji do obiektów docelowych, które są zgodne z wymaganiami przeprowadzanego projektu. Wspomniane obiekty to hurtownie danych. Klasyczne hurtownie i zarządzanie ETL są zastępowane przez projekt określany jako Big Data. Pozwala to na sprawniejsze zarządzanie danymi. Po pierwsze można pracować na naprawdę dużej ilości informacji. Pochodzą one z wielu miejsc, natomiast integrowane są w czasie rzeczywistym. Jest to idealne w monitorowaniu przepływu informacji. Tworzone są również analizy, a na ich podstawie robione są raporty. Zobacz: temu systemowi możemy sprawniej operować danymi, analizować je i mieć do nich ciągły dostęp. Aktualnie nie trzeba nikogo przekonywać, że ogrom informacji jest wręcz niezmierzony. Każdego dnia napływają jeszcze nowsze, w związku z tym niezbędny jest dobry system zarządzający. Z jego pomocą mamy możliwość odpowiedniego prowadzenia przedsiębiorstw. Gdy zastosujemy dobry system będziemy posiadali wzgląd w przepływ informacji w czasie rzeczywistym. Firmy chcą, aby dane były analizowane oraz przetwarzane od razu w chwili napłynięcia. Dlatego też wymagania rynku powodują odchodzenie od klasycznym metod, które nie pozwoliłyby na bardzo szybki przepływ i sprawne działania.

firma

Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com

Programy są ciągle udoskonalane, abyśmy mieli nieograniczony dostęp do niezbędnych informacji. Ich napływ jest tak ogromny, że naprawdę wymaga to doskonałego zarządzania danymi. Na szczęście rynek posiada takie rozwiązania, a my możemy korzystać z uporządkowania.